หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ อบต.เกยไชย
พิพิธภัณฑ์ราชาจระเข้ยักษ์ พญาด่างเกยไชย
วัดเกยไชยใต้ และ วัดเกยไชยเหนือ แหล่งรวมใจชาวเกยไชย
หมู่บ้านท่องเที่ยว ชุมชนคนทำตาล บ้านพญาด่างเกยไชย
กศน. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกยไชย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
1
2
3
4
5
 
นายสำรวย พระโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
สายตรงนายก
โทร :
081-887-9941
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
www.koeichai.go.th
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชยได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ดร.ชัยยันต์ กองอรรถ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
สายตรงปลัด อบต.
โทร :
081-785-5604
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ยินดีให้บริการค่ะ/ครับ
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การท่องเที่ยว
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
  ข่าวสาร
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวสรรหาบุคลากร
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - [ 1 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 31 
   
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 1 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 42 
   
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.
 

ข่าวสารในเครือข่าย
 

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2980  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.2/ว3032  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803.3/ว3025 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 กศ. มท 0816.3/ว3019 [รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
   
 
   
   
 
ที่ นว 0023.1/1453 กำหนดจัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ครั้งที่ 4/2565  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.4/ว 21510 ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ 21512 ส่งตืนโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสฯ  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.4/ว 21525 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๕  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/ว21500 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 1459 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรราการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ แนบ1 ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 21546 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/21544 การฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 21543 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา DLA AWARD 2022 ประจำปี 2565  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/21542 การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 21541 ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ 21545 การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมุลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/ว 21336 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ ว1444 การจัดบริการการให้คำปรึกษาในสถานศึกษา  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 21353 พิจารณาการโอยเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 3  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 1452 ขอให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดของผู้สูงอายุที่ได้คืนเงินเบี้ยยังชีพ [ แนบ1 ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.1/1454 ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราขการ  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.1/1455 ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนที่รับราชการมาครบ 25 ปี  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
นว 0023.3/ว21256 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/21188 ขออนุมัติให้นายกเทศมนตรีเดินทางไปราชการ  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
   
 
   
   
 
อบต.สำโรงชัย โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 53 
อบต.ด่านช้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.สระทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานบริการอง [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกมัสยีด-บ [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดไทรย์ ประชาสัมพันธ์ชีวิตวิถีใหม่ ลด ละ เลิกใช้หลดพลาสติก และการจัดการขยะเศษอาหารต้นทาง [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาบ่อพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุ [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ควบคุมงานก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 7 [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพ [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.พระนอน วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี นายกองค์การบริหารส [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.สร้อยละคร ประกาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านเขียนใบเสร็จรับเงินและชำระค่าน้ำประป [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานพนักงานขับรถเทเลอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขับรถยนต์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
   
 
   
   
 


อบต.หนองเต่า ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.แควใหญ่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.แควใหญ่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.อ่างทอง ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำหอยโข่ง) [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.บางแก้ว ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู เอช ที ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้ว โดยวิธีเฉพ [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.บางแก้ว ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู เอช ที ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมิตรภาพ โดยวิธีเฉพาะเ [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.บางแก้ว จ้างจัดทำป้ายถนนน่ามอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.เนินขี้เหล็ก ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.เนินขี้เหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำผึ้ง - หมู่ที่ 5 บ้านหนองไร่ ตำบลเนิ [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.เนินขี้เหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านหนองควง - บ้านล่องหอย หมู่ที่ 7 ตำบล เนินขี้เหล็ก [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่เปิน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่เปิน ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera TASKalfa 3011i จำนว [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่เปิน ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่เปิน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่เปิน ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.สระแก้ว ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ได้รับความเสียหายกรณีถูกกระแสนน้ำไหลห [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านแก่ง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองราชเมืองถึงคลองชลประทาน หมูที่2 ถึง หม [ 27 ก.ย. 2565 ]
   
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ (นางสนม พลอยกระจ่าง หมู่ ๔ ) จำนว [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเก [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ เก้าอี้ จำนวน ๑ รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบ [ 20 ก.ย. 2565 ]

   
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ส.ค. 2565)    อ่าน 162  ตอบ 0  
   
 
 
       
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
การจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
       
 

OTOP บ้านปากคลอง

พิพิธภัณฑ์ราชาจระเข้ยักษ์ พญาด่างเกยไชย
OTOP
ผลิตภัณฑ์
  สินค้าและผลิตภัณฑ์ คุณภาพดี
สร้างรายได้แก่ประชนในท้องถิ่น
   
สถานที่สำคัญ TRAVLE
สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ในท้องถิ่น
 
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  ประมวลผล
สำรวจ
GOOGLE EARTH
 
 
Link ที่น่าสนใจ
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
โทรศัพท์ : 056-282-784 โทรสาร : 056-282-784
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
 
จำนวนผู้เข้าชม 65,713 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
อบต.เกยไชย จ.นครสวรรค์
CLICK