ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
การท่องเที่ยว ( 1 )
50.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 0 )
0.00%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 1 )
50.00%