หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน....องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ยินดีให้บริการค่ะ/ครับ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
" เป็นตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่น "
 
วิสัยทัศน์ อบต.เกยไชย
 
  พันธกิจ
 
  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตศักยภาพของคนความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างรายได้
  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมกัน ตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
  การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
พัฒนาแหล่งน้ำและบริการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์
  ส่งเสริมพัฒนาการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชน ได้ออกกำลังกาย
  ส่งเสริมและจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
  ส่งเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้พึ่งพอตนเองได้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน
  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
เสริมสร้างความผาสุข ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น
กลยุทธ์
  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
  ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คลอดจนห่างไกลยาเสพติด
  สร้างนวัตกรรมเชิงกระบวนการที่สงเสริม/ แสดงการบริหารจัดการที่โปร่งใส ที่ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชน
  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
โทรศัพท์ : 056-282-784 โทรสาร : 056-282-784
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,061,971 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10