หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน....องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ยินดีให้บริการค่ะ/ครับ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
" เป็นตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่น "
 
วิสัยทัศน์ อบต.เกยไชย
 
  พันธกิจ
 
  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตศักยภาพของคนความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างรายได้
  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมกัน ตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
  การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
  พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ที่มีมาตรฐานและทั่วถึง
  พัฒนาเส้นทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสงสว่างสาธารณะให้ทั่วถึง
  พัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการอุปโภค และบริโภค
  จัดให้มีสัญญาณจราจรและพัฒนาระบบจราจร
  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบผังเมือง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบแบบแผน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ส่งเสริมด้านการสงเคราะห์ และสวัสดิการชุมชน
  ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันปัญหายาเสพติด
  ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด
  สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ด้านการพัฒนาส่งเสริมการลงทุน พาณิชการอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
  ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการบริการให้มีศักยภาพในการสร้างรายได้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (ดิน น้ำ ป่าไม้) ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยังยืน
  พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ให้มีประสิทธิภาพ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  พัฒนาระบบการบริการให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ
  ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
โทรศัพท์ : 056-282-784 โทรสาร : 056-282-784
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,518,923 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10